Geert Bouckaert


Ga naar de inhoudsopgave

Condensatieketels • De werking van een condensatieketel gaat uit van het feit dat bij de verbranding
 • van een brandstof waterdamp ontstaat. Deze waterdamp wordt bij klassieke
 • verwarmingsketels vrijwel onmiddellijk afgevoerd via de schoorsteen of een
 • luchtafvoerkanaal, terwijl er toch nog bruikbare warmte aanwezig is.
 • Een condensatieketel is in staat om deze warmte uit de verbrandingslucht te
 • onttrekken alvorens deze definitief af te voeren. Een bijzondere vorm van
 • recyclage dus, want deze gerecupereerde warmte kan opnieuw gebruikt worden
 • om het cv water te verwarmen. • De unieke werking van een condensatieketel zorgt
 • voor een bijzonder hoog rendement, tenminste als de
 • warmtelichamen perfect op de ketel afgestemd zijn.
 • De bedoeling is namelijk om de watertemperatuur
 • zo laag mogelijk te houden vermits bij hogere
 • temperaturen geen condensatie ontstaat.
 • De combinatie met wand- of vloerverwarming is dan ook ideaal, hoewel goed gedimensioneerde radiatoren of convectoren ook wel geschikt zijn.
 • Een condensatieketel kan zowel op aardgas als op stookolie werken, hoewel het rendement van een condensatieketel op aardgas net iets hoger is.
 • Maar vermits aardgas niet overal verkrijgbaar is en niet
 • iedereen aardgas als energiebron verkiest, vormt de stookolie condensatie toch een goed alternatief.


 • Een condensatieketel is in het algemeen duurder in vergelijking met de gewone hoog - rendementsketel zonder condenserende werking. Het verschil zit voornamelijk in het
 • gebruik van hoogwaardige materialen die bestand moeten zijn tegen het zure condenswater zodat corrosie vermeden wordt. Dit zorgt tevens voor een verlenging van de levensduur van de condensatieketel.
 • De meerprijs kan enigszins gecompenseerd worden dankzij een fiscaal voordeel door het vervangen van een oude verwarmingsketel of door de diverse subsidies die uitgekeerd worden door zowel netbeheerders als gemeentes.
 • De meeste subsidies gelden helaas enkel voor bestaande woningen, maar ook voor nieuwbouwwoningen levert een condensatieketel dankzij de energiebesparing aan aanzienlijk voordeel op, waardoor de meerprijs voor de cv ketels op vrij korte termijn terugverdienbaar is. • Een informatie folder vind U hierTerug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu